products

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุด A2 แชมพู 300 มล. 1 ขวด + แฮร์โทนิค 100 มล. 1 ขวด + ครีมนวดผม 300 มล. 1 ขวด แถมฟรี เซรั่ม 50 มล. 1 ขวด

2,270.00 ฿

โปรฮาวิล่าห์ ชุด A2 ประกอบด้วย

  • แชมพูฮาวิล่าห์ ขนาด 300 ml. 1 ขวด
  • แฮร์โทนิค ขนาด 100 ml. 1 ขวด
  • ครีมนวดผม ขนาด 300 ml. 1 ขวด
    ** แถมฟรี !! เซรั่มสปา ขนาด 50 ml. 1 ขวด มูลค่า 650 บาท **

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ