products

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

150 มล., 100 มล.

ชุด H51 แชมพูแบบหลอด 150 มล. 1 ขวด + โทนิค 100 มล. 1 ขวด

1,189.00 ฿

โปรฮาวิล่าห์ ชุด H51 ประกอบด้วย

  • แชมพูฮาวิล่าห์แบบหลอด ขนาด 150ml. 1 หลอด
  • แฮร์โทนิค ขนาด 100ml. 1 ขวด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

150 มล., 100 มล.

สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ