ผมร่วงเกิดจากอะไรได้บ้าง รู้สาเหตุ..ผมร่วงไว้ก่อนสายเกินไป

ผมร่วงมีหลายระยะเริ่มตั้งแต่ผมร่วง แบบปกติไป จนถึงการร่วงแบบเป็นกระจุก ซึ่งเริ่มผิดปกติแล้วจะสังเกตได้ชัดเจน ดังนั้นเรา…