ผมร่วงเป็นหย่อม เกิดจากอะไร พร้อมวิธีการรักษาอย่างถูกวิธี

ผมร่วงเป็นหย่อมเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจาก ภูมิต้านทานของเนื้อเยื่อตัวเองมีปัญหา ทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมๆ หรือในบางครั้ง.