ผมร่วงหนักมาก ผมร่วงเยอะทำไงดี ผมร่วงเยอะมากมีวิธีช่วย?

ผมร่วงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ตั้งแต่คนอายุน้อยจนถึงคนอายุมาก ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทำให้เกิดสภาวะกดดันความเครียด…