11 เรื่องเส้นผมที่ไม่รู้ไม่ได้ ก่อนผมร่วงผมบาง!!

ผมร่วงผมบาง นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ครับหากเราไม่รู้ว่าสาเหตุที่ผมร่วงนั้นเกิดมาจากอะไร ถ้าปล่อยไว้นานๆ อาจถึงขั้นผมบาง…