เฮนน่า สมุนไพรย้อมสีผม จากประเทศอินเดีย

เฮนน่า สมุนไพรย้อมสีผม ปลอดภัย ไม่มีแอมโมเนีย และไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์
สำหรับผู้ที่มองหาวิธีย้อมผม ที่ปลอดภัย…