ผมเสีย ผมแตกปลาย รักษาผมเสีย 3 สูตร จากธรรมชาติฟื้นฟูเส้นผม

ปัญหาผมเสียเกิดจากผมที่ขาดความชุ่มชื้น ทำให้ผมไม่เรียบตรงจัดทรงยาก ผมแห้งและชี้ฟู ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศ แสงแดด…