zinc คือ อะไร ? ทำไมมันถึงทำให้ผมหยุดร่วงได้ !!

zinc คือ ตัวช่วยควบคุมให้กระบวนการต่าง ๆ ในร่างกายให้เป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ คอยช่วยซ่อมแซมบำรุง…