“แอนโทไซยานิน” คืออะไร มีประโยชน์ยังไง?

แอนโทไซยานินพบได้ที่ไหน? สารแอนโทไซยานิน จะพบมากในพืชและผักที่มีสี แดง ม่วง ฟ้า เป็นส่วนมาก มีฤทธิ์ต่อต้าน…